Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları

insaatCV.com herkese açık bir sitedir. İlan yayınlayan firmanın adı ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır.Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, insaatCV.com’dan önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler insaatCV.com’un mülkiyetindedir.Bireysel üyeler için verilen hizmetler ücretsizdir. Aşağıdaki durumlarda, insaatCV.com Üye'nin siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından insaatCV.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için insaatCV.com’un Üye'ye rücu hakkı saklıdır.
  • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi.
  • Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması.
  • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi.
  • Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi.
  • Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması.
  • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması.
  • Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.
Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen insaatCV.com’u bildirmeyi, insaatCV.com’un Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.